ดำน้ำส่วนตัวภาษาไทยบทความ › คู่มือ Green Fins

แนวทางการดำน้ำตื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Fins

หน่วยงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ พวกเขาช่วยเหลือและดำเนินการ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงแนวทางการดำน้ำตื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Green Fins

ส่วนนี้อธิบายถึงวิธีการและเหตุผลที่คุณควรปฏิบัติตามแนวทางง่ายๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกลายเป็น 'นักดำน้ำตื้น Green Fins'

Green Fins แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำน้ำตื้น

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ และร่วมเป็น Green Fins Snorkeler

เริ่มต้นที่ตัวคุณเอง

บนเรือ

แนวทางการดำน้ำตื้นของ Green Fins

เมื่ออยู่ในน้ำ

หน่วยงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ

เมื่อถ่ายภาพและวิดีโอ

หลังจากที่คุณกลับขึ้นบก

อย่าซื้อของที่ระลึกที่ทำจากปะการังและสัตว์ทะเลอื่นๆ มักผิดกฎหมายและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณสามารถช่วยสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ได้โดย:

นักดำน้ำตื้นสามารถช่วยอะไรได้อีกบ้าง?

Divers also enjoyed reading about...