หน้าแรกข้อมูลการดำน้ำคู่มือวันหยุดภาษาไทย › การท่องเที่ยว › สนามบิน

สนามบินภายในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีบริการสายการบินภายในประเทศเกือบทุกจังหวัดและพึ่งพาแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก นั่นคือความคาดหวังของสายการบิน

สถานที่การให้บริการอยู่ใกล้กับจุดหมายปลายทางของผู้ให้บริการของสายการบิน และราคาตั๋วเครื่องบินยังสามารถแข่งขันกันได้อย่างมาก ทำให้ราคาไม่ได้แพง เมื่อเทียบกับการเดินทางรถทัวร์หรือรถยนต์

รายชื่อสนามบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ

จึงทำให้การโดยสารด้วยสายการบินคุ้มค่าและรวดเร็วกว่า

สนามบินภายในประเทศ ไม่ใช่สนามนานาชาติ แต่ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัยได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน

อาจจะไม่ได้รับความนิยมมากมายนักในการโดยสารทางอากาศ แต่อย่างไรแล้วก็สามารถหนีความวุ่นวายและจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดี

และจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการไปนั่นก็อยู่ไม่ห่างจากสนามบินเท่าไหร่ ซึ่งสามารถขับรถยนต์เพียงไม่กี่นาทีไปถึงได้ และสานามบินนานาชาติของประเทศคือตั้งอยู่ที่กรุงเทพ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานไทย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย (BKK)

เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและคือศูนย์รวมของสายการบินระหว่างประเทศเชื่อมต่อไปได้ทั่วโลกใกล้กับเมืองหลวงของกรุงเทพฯ มีไว้เพื่อให้บริการนักเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางมาที่นี่

และใช้เชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นหรือผ่านสายการบินภายในประเทศไปยังสนามบินอื่น ๆ ภายในประเทศไทยได้ ภายในสนามบินยังได้ทำการเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าแอร์พอตลิ้งเพื่อใช้เดินทางผ่านเข้าไปในตัวเมือง ของกรุงเทพ

ท่าอากาศยานดอนเมือง - DMK

สนามบินแห่งที่สองของกรุงเทพฯคือสนามบินดอนเมืองและตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขตปริมณฑลโดยมีถนนเชื่อมต่อไปยังทุกส่วนของเมืองหลวงและจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพ

โดยมีสายการบินภายในประเทศภาคเหนือของประเทศไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด้วยความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นจึงได้มีการเปิดอาคารผู้โดยสาร 2 และยังช่วยเตรียมพร้อมประเทศสำหรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ในโครงการของอาเซียน

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - CNX

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ กำลังได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและในประเทศ เชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของภาคเหนือของประเทศไทย

ผู้โดยสารระหว่างประเทศมีจุดขึ้นลงที่สะดวกสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ - มากกว่าการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิที่ค่อนข้างใช้เวลานาน และให้บริการอย่างดีสำหรับเที่ยวบินภายในทั้งไปยังภาคกลางและภาคใต้ ของประเทศไทย

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยองพัทยา - UTP

สนามบินอู่ตะเภาแต่ก่อนใช้เป็นสนามบินทหาร แต่มีการจราจรที่เพิ่มขึ้นภายในประเทศ เนื่องจากอยู่ใกล้กับพื้นที่อุตสาหกรรมของชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย จึงได้มีการขยายให้เป็นอีกหนึ่งใน

ในสนามบินที่ใช้เชื่อมต่อไปยังภาคเหนือ ภาคใต้และมีสายการบินระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน และในอนาคตจะมีการเพิ่มเที่ยวบินของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

สนามบินนานาชาติภูเก็ต - HKT

สนามบินภูเก็ต เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศไทยดังนั้นจึงมีตารางเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในที่ดีเพื่อให้ตรงกับความนิยมช่วยให้เข้าถึงปลายทางของผู้โดยสาย

ของประเทศไทยได้โดยสะดวก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สนามบินแห่งนี้จึงถูกตั้งในพื้นที่เกาะภูเก็ตของไทย

Divers also enjoyed reading about...