หน้าแรกข้อมูลการดำน้ำคู่มือวันหยุดภาษาไทย › นวด

นวดแผนไทย

การนวดแผนไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายและจิตใจของมนุษย การนวดจำเป็นต้องเรียนเพื่อเข้าใจพื้นฐานและหลักการทั่วไปของร่างกาย

ตามสัญชาตญาณแล้วการที่จะวางมือของคุณลงบนส่วนใด ๆ ของร่างกายที่ได้รับความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากแมลงกัด หรือความเครียดกล้ามเนื้อทำงานหนักเกินไปหรือ

ประวัติความเป็นมาของการนวดแผนไทยคืออะไร

อาจจะช้ำจากการหกล้มหรือความเสียหายอื่น ๆ เราไม่เพียง แต่วางมือลงบนส่วนที่เจ็บปวด แต่เรายังถู นวด และออกแรงตามน้ำหนักมือของแต่ละคน ซึ่งจะแตกต่างกัน

และได้ผลดีในการบรรเทาอาการปวด ถ้ามันไม่ได้ผลเราก็จะไม่ทำ

นั่นคือปรัชญาพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการนวดแผนไทย การนวดแผนไทยพัฒนาขึ้นจากสัญชาตญาณพื้นฐานในการวางมือบนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีอาการปวด

นอกเหนือจากการบรรเทาความเจ็บปวดแล้วยังมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติซึ่งแน่นอนในวัฒนธรรมตะวันตกคือการ 'กอด' คน ๆ หนึ่งหรือแม้กระทั่งจังหวะที่คน ๆ หนึ่งมีปัญหาเรื่องความเศร้าหรือไม่มีความสุข เช่นเดียวกับในหลาย ๆ กรณีเมื่อได้พบเพื่อนรัก

การกอดเป็นเรื่องปกติและมักจะเป็นมากกว่าแค่ 'สัมผัส' ที่หายวับไป

ไม่ใช่ทุกวัฒนธรรมทั่วโลกที่สบายใจกับประเพณีหรือความรู้สึกนี้ นี่เป็นเรื่องจริงกับคนไทยดั้งเดิม การกอดและความรู้สึกทางอารมณ์ภายนอกรูปแบบอื่น ๆ อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ

นี่ดูแปลก ๆ เล็กน้อยเมื่อคุณพิจารณาว่าประเทศไทยเป็น 'บ้าน' ของการนวดอย่างไม่ต้องสงสัย แน่นอนว่ามันทำให้นักเขียนเกิดช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจเล็กน้อยเมื่อสัญชาตญาณตามธรรมชาติของการกอด - โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเที่ยวบิน 15 ชั่วโมง

ประวัติการนวดแผนไทย

ประวัติการนวดแผนไทยต้นกำเนิดของการนวดแผนไทยย้อนกลับไปนับพันปีโดยมีคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรและคำแนะนำที่สืบมาจากยุคนั้น

นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของไทยที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับศาสนาพุทธของไทย

เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่การนวดแผนไทยเป็นเรื่องยากที่จะประทับวันที่ได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามรายละเอียดของการนวดแผนไทยถูกแกะสลักในเม็ดหินเมื่อ 2,500 ปีก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาไทยในวงกว้าง

ประวัติการนวดแผนไทยบิดาของการนวดแผนไทยคือ Shivaga (ชิวาโกะ) Komarpaj (Kpmalaboat)

เขาเป็นผู้รักษาที่เคารพนับถือในเวลานั้นและด้วยเหตุนี้จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาและการรักษาของสังฆะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพระพุทธเจ้า

การรักษาของเขาได้รับการบันทึกว่ารวมการนวดแผนไทย - แม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักในระยะนั้นก็ตาม

มีศิลาจารึกตั้งอยู่บนผนังภายในวัดโพธิ์ใจกลางกรุงเทพมหานคร

วัดโพธิ์นวดแผนไทย

การนวดแผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยและไม่ได้เป็นเพียงวิธีการผ่อนคลาย ภาพประกอบประวัติศาสตร์กำแพงวัดโพธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการกดจุดร่วมกับชื่อเสียงในขณะนี้วัดโพธิ์นวดแผนไทย

มีการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับผลการรักษาของการนวดในประเทศทางตะวันออกส่วนใหญ่ ได้แก่ จีน ทิเบต พม่า และอินเดีย

สำหรับผู้ที่อยู่ในโลกตะวันตกที่มองว่ารูปแบบการรักษาแบบนี้มีต้นกำเนิดมาจาก 'ตะวันออก' และอาจจะ 'แปลกตา' ที่แปลกตาไปหน่อยหรือมากกว่านั้น ก็แค่แนะนำให้คุณรู้จักพระคัมภีร์ภาคตะวันตก

ซึ่งมีการอ้างอิงถึงการนวดหลายวิธี ของการวางมือบนร่างกายที่ป่วย หลักปฏิบัตินี้ถูกใช้อย่างแน่นอนโดยบุคคลสำคัญ ในพันธสัญญาใหม่ - และโดยมากก่อนช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่ ของศาสนาคริสต์

นอกจากนี้แหล่งข้อมูลทั้งหมดสำหรับพระคัมภีร์ของคริสเตียนตะวันตกมีต้นกำเนิดมาจากตะวันออก

มีต้นกำเนิดมาจากตะวันออกการนวดแผนไทยไม่ใช่ศาสตร์ที่แน่นอน มันแตกต่างกันไปตามการใช้งานและความหมายในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย ส่วนหลักแล้วการนวดแผนไทยได้รับการถ่ายทอดมา

หลายชั่วอายุคนโดยผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละรุ่นจะมีรูปแบบเฉพาะของตนเองในตัวเองการนวดแผนไทยประกอบด้วยแง่มุมของการนวด กดจุด หรือโยคะ แต่จะกล่าวถึงบางส่วนในแบบไทยแท้หมอนวดหรือครูผู้สอน

หลักปฏิบัตินี้ถูกใช้อย่างแน่นอนโดยบุคคลสำคัญในพันธสัญญาใหม่ - และโดยหลายคนก่อนช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่ นอกจากนี้แหล่งข้อมูลทั้งหมดสำหรับพระคัมภีร์ของคริสเตียนตะวันตก จะพูดถึงเทคนิคต่างๆเมื่อใดก็ตามที่พบกัน

นวดแผนไทย คืออะไร?

วัดโพธิ์: แหล่งเรียนรู้การนวดแผนไทยวัดโพธิ์: แหล่งเรียนรู้การนวดแผนไทยมีสองคำในภาษาไทยที่อธิบายถึงการนวดแผนไทย“ นวด” และ“ โบราณ” รวมกันในชื่อ 'นวดแผนโบราณ' อธิบายถึงเทคนิคการนวดโบราณที่เรียกว่าการนวดแผนไทย

โดยพื้นฐานแล้วเทคนิคนี้แตกต่างกันเล็กน้อยกับที่ใช้ทางการแพทย์ทางตะวันตก มีการใช้เทคนิคการนวดต่างๆทั่วโลก

เราไม่ได้พูดถึง อาบ อบ นวด ที่ใช้เวลาเพียง 20 นาที ในร้านนวดบางแห่งที่แอบแฝง ซึ่งอาจตอบสนองความต้องการอย่างอื่นร่วมด้วย

หากการนวดประเภทนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการให้ลืมการนวดแผนไทยไปได้เลย

เป็นเรื่องแปลกสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการนวดแผนไทยไม่ค่อยรับยอมว่าสิ่งที่ปฏิบัติดังกล่าวที่ถือเป็นการนวดในแง่ทางการแพทย์ที่แท้จริง

โดยปกติผู้นวดแผนไทยจะได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข มีใช้ทั่วโรงพยาบาลของไทยและเป็นหัวข้อสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย

การนวดแผนไทยมุ่งเน้นไปที่การยืดกล้ามเนื้อและฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่ปวดเมื่อยในทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เล็บเท้าจนถึงศีรษะ อาจเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก - ทำให้มีชีวิตชีวาอย่างแน่นอน ส่วนหนึ่งของทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติของการนวดแผนไทยที่แท้จริง

หมอนวดแผนไทยที่เป็นผู้หญิงกำลังผ่านการนวดแผนไทยกับลูกค้าอย่างเข้มงวดหมอนวดแผนไทยที่เป็นผู้หญิงกำลังผ่านการนวดแผนไทยกับลูกค้าอย่างเข้มงวดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก แต่มักจะมาพร้อมกับอารมณ์ขันแบบไทยดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์

นี่เป็นประสบการณ์ของฉันเองอย่างแน่นอนกับหมอนวดตัวเล็กกว่าฉันมาก - ดูเหมือนตั้งใจจะผลักบิดและบิดเบือนส่วนใด ๆ ของร่างกายที่สามารถจัดการได้

เราทั้งคู่สนุกกับความท้าทายนี้เพราะฉันมีความอดทนต่อเกณฑ์ความเจ็บปวดสูงพอสมควรซึ่งจะทำให้เธอสามารถออกกำลังกายได้อย่างเชี่ยวชาญและแข็งแกร่ง

ฉันใช้เวลาสองสามชั่วโมงก่อนที่ฉันจะรู้สึกได้ถึงผลของการนวดแผนไทยอย่างเต็มที่ซึ่งตอนนั้นฉันอยู่บนเตียงในโรงแรมและกำลังจะเข้าสู่ห้วงนิทราที่ฉันมาเยือนมากที่สุด (ไม่ใช่ความคิดที่ดีถ้าคุณต้องไปสนามบินในวันรุ่งขึ้น!)

การนวดแผนไทยมีการศึกษาในวัดทั่วราชอาณาจักรไทย การประยุกต์ใช้จะแตกต่างกันไปตามการเรียนการสอนของวัดต่างๆ แต่ทั้งหมดเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตแบบพุทธ

มีอยู่มานานก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของตะวันตกจะมาถึงและอาจจะเจริญรุ่งเรืองไปอีกนานเพราะเป็นการรักษาที่เรียบง่าย แต่ซับซ้อนสำหรับโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ มักจะไปถึงส่วนที่ยาไม่สามารถทำได้

พระสงฆ์เป็นบุคคลแรกที่พบเห็นในประวัติศาสตร์เมื่อคนป่วย การนวดแผนไทยมักเป็นส่วนสำคัญของการรักษา

การอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์เมื่อเริ่มนวดแผนไทย

การอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์เมื่อเริ่มนวดแผนไทยการนวดแบบวัดโพธิ์ แตกต่างกันไปในเชียงใหม่

วัดโพธิ์ - เป็นวัดศูนย์กลางในกรุงเทพฯฝึกนวดตามจุดกดจุด ในขณะที่การนวดเชียงใหม่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับการยืดกล้ามเนื้อ

อธิษฐานถึงพ่อหมอเมื่อเริ่มนวดแผนไทยทั้งสองอย่างเป็นวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากทั้งสองอย่างแตกต่างกันมาก ทั้งสองแห่งเป็นการนวดแผนไทยแท้

ปรัชญาหลักของการนวดแผนไทยขั้นพื้นฐานในรูปแบบศิลปะทั้งหมดมีพื้นฐานมาจาก เส้นพลังงาน ภายในร่างกาย

ไม่ใช่ส้นเท้า - และมองไม่เห็น แต่ถึงกระนั้นก็เป็นเรื่องจริงสำหรับทุกสิ่ง

โดยพื้นฐานแล้วศูนย์กลางพลังงานนี้จะถูกนวดในระหว่างกระบวนการทำให้สามารถหมุนเวียนพลังงานที่ 'ดี' ไปยังทุกส่วนหรือเฉพาะส่วนที่ได้รับผลกระทบของร่างกาย คล้ายกับการกินยาลดความเจ็บปวด

แต่ไม่มีผลข้างเคียง เมื่อเปิดใช้งานเส้นพลังงานนี้แล้วสามารถแก้ไขพื้นที่และความเจ็บป่วยเช่นการติดเชื้อในกระเพาะอาหารความดันโลหิตการไหลเวียนโลหิตโรคหอบหืดและโรคภูมิแพ้ได้

ความตึงเครียดและความเครียดได้รับการจัดการและส่วนใหญ่จะได้รับการบรรเทาบางรูปแบบแม้ว่าจะใช้การนวดด้วยตนเองก็ตาม ตัวฉันเองฉันแทบจะรับประกันได้ว่าจะบรรเทาอาการปวดหัวที่เลวร้ายที่สุดด้วยการนวดง่ายๆที่ด้านหลังของคอดังนั้นฉันจึงขายความคิดนี้มานาน ปัจจุบันการนวดเพื่อการกีฬาเป็นส่วนสำคัญของระบบการออกกำลังกายในสโมสรมืออาชีพทุกแห่งในโลก

บางทีสำหรับบางคนความน่าสนใจของรอบเอวที่ลดลงและการเหี่ยวย่นของผิวหนังที่น้อยลงอาจเป็นแรงผลักดันให้ลองนวดแผนไทย สำหรับคนอื่น ๆ การนอนหลับที่ดีในตอนกลางคืน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามจะขจัดความสงสัย และนั่นคือนวดแผนไทย

Divers also enjoyed reading about...