PADI Seal Team

การเรียนดำน้ำที่ระดับสูงขึ้น

PADI Seal Team.แบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ PADI Sealและ Master Seal 5900 baht*

รายละเอียดหลักสูตร PADI Seal Team(เป็นหลักสูตรที่น้องๆจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติไปพร้อมกัน)

PADI Seal Team เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับนักดำน้ำรุ่นเยาว์ที่มองหาความสนุกสนานในสระน้ำด้วย “ปฏิบัติการทางน้ำ”(aquamissions) น้องๆเคยคิดสงสัยบ้างหรือไม่ว่ามันจะรู้สึกอย่างไรเมื่อดำน้ำกับไฟฉาย หรือ การถ่ายภาพดิจิตอลใต้น้ำ หรือ การลอยละล่องในสภาพไร้จากน้ำหนัก ประดุจนักบินอวกาศ ทั้งหลายที่กล่าวมานี้ คือ ส่วนหนึ่งของ “ปฏิบัติการทางน้ำ” น้องๆจะได้เรียนรู้วิธีดำน้ำอย่างปลอดภัย นอกเหนือจากการลอง “ปฏิบัติการทางน้ำ” เช่น การดำเรือจม การเดินทางใต้น้ำ ภาวะการจม/ลอย การถ่ายภาพใต้น้ำ การตระหนักถึงสภาวะแวดล้อมใต้น้ำ และ อื่นๆอีกมากมาย นี่จะเป็นโอกาสให้น้องๆได้พบปะเพื่อนฝูงใหม่ๆ และ ได้ผจญภัยไปกับเกมส์ที่เติมเต็มจินตนาการ.หลักสูตร PADI Seal Team เป็นการหาประสบการณ์ดำน้ำเฉพาะในสระ โดยน้องๆจะได้รับการฝึกสอน และรับรองจาก ผู้ฝึกมืออาชีพของ หลักสูตร PADI Seal Team.หลักสูตรนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเหมาะสำหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย อายุ 8 ปี ขึ้นไป เป็นหลักสูตรสอนให้เด็กๆรู้จักรับผิดชอบ

และเด็กๆยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใต้น้ำ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมใน“ปฏิบัติการทางน้ำ”(each AquaMission)ของ หลักสูตร PADI Seal Team ใช้เวลาอย่างละ 1 ชั่วโมง

การเรียนรู้ภายในหลักสูตรนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาคทฤษฎีมีรายละเอียดการเรียนรู้ดังนี้

การศึกษาและเรียนรู้จากจากวีดีทัศน์ (โดยผู้ปกครองสามารถร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆได้ในเวลาเดียวกัน)

การตอบคำถามในหนังสือ (work book)

ครูผู้สอนสอบถามและทบทวนเนื้อหาและความรู้กับน้องๆอีกครั้งเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัวที่ถูกวิธีและปลอดภัย การสื่อสารใต้น้ำ รวมทั้งทักษะต่างๆ ที่ต้องฝึกฝนใต้น้ำ "การปฏิบัติการทางน้ำ 1-5 (aquamissions 1-5) ส่งเสริมและปลูกฝังการทำงานเป็นทีมโดยการจัดให้ดำน้ำเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม (buddy team)

ภาคปฏิบัติ (ในสระว่ายน้ำ)ที่มีรายละเอียดการเรียนรู้ดังนี้

ภาคปฏิบัติ (ในสระว่ายน้ำ)ที่มีรายละเอียดการเรียนรู้ดังนี้

สอนและฝึกให้น้องๆประกอบและถอดแยกอุปกรณ์ดำน้ำสคูบ้าด้วยตนเอง

สอนทักษะตามหลักสูตรโดยให้เวลากับน้องๆได้ฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

เวลาของเกมส์และการกระชับความสามัคคีให้กับน้องๆและการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อความสนุกสนานและเพิ่มความมั่นใจในการดำน้ำให้กับน้องๆ

และให้น้องๆได้บันทึกการปฎิบัติที่ได้เรียนรู้อันน่าตื่นเต้นและสนุกสนานนี้ลงในสมุดบันทึกของนักดำน้ำ(AquaMission Logbook)

และครูผู้สอนจะติดสติ๊กเกอร์ พร้อมทั้งการสรุปบทเรียนทั้งหมดที่ได้เรียนมาและแนะแนวการศึกษาต่อในส่วนที่น้องๆสนใจเป็นพิเศษ

เมื่อจบจากการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้แล้วน้องๆก็จะได้รับประกาศนียบัติและบัตรของนักดำน้ำ (PADI Seal)ซึ่งสามารถเครดิต(มีอายุ1ปี)ไปสู่ทักษะภาคปฏิบัติในสระน้ำส่วนที่1 (confined water dive one)ของหลักสูตร Junior Open Water Course หรือการดำน้ำจริงในทะเลที่ลึกขึ้น เมื่อน้องๆมีอายุ 10ปีขึ้นไป

และสำหรับน้องๆที่มีความสนใจในกิจกรรมการดำน้ำที่แตกต่างออกไปก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตร PADI Master Seal Team,specialty AquaMissions(ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้เลือกหลายอย่าง

PADI Master Seal Team (หลักสูตรเพิ่มเติมสำหรับน้องๆที่มีผ่านการเรียนเบื้องต้น PADI Sealมาแล้วเท่านั้น เป็นการเรียนขั้นสูง)

ปฏิบัติการพิเศษ (specialty AquaMissions)มีทั้งหมด 10 รายการให้น้องๆได้สนุกสนานและเรียนรู้เรื่องการดำน้ำด้วยอุปกรณ์สคูบ้ามากขึ้นถึง 10เท่า ซึ่งทุกรายการก็แบ่งเป็นการเรียนทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักสูตรเบื้องต้น (ในสระว่ายน้ำที่ระดับความลึก 2-4เมตร)และก็เช่นกันหลังจากการเรียนรู้และฝึกฝนแต่ละหลักสูตรน้องๆก็จะได้รับสติ๊กเกอร์และบันทึกการเรียนรู้และปฏิบัติการลงในสมุดของนักดำน้ำหรือล็อคบุ๊คนั่นเองค่ะ

1.Creature ID Specialist Goal(การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำในพื้นที่ที่น้องๆอาศัยอยู่หรือค้นเคย)

โดยการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะเฉพาะ สถานที่พบได้บ่อย และเมื่อจบหลักสูตรน้องๆจะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างสัตว์หรือพืชใต้ทะเลได้และยังสามารถบอกชื่อสัตว์ทะเลต่างๆได้จากรูปภาพอีกด้วย เป็นหลักสูตรสั้นๆที่ให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและโลกใต้ทะเลทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรักและปกป้องท้องทะเลของเราอีกด้วย ในหลักสูตรยังมีการแทรกความสนุกสนานโดยการฝึกและออกแบบสัญลักษณ์มือสำหรับสัตว์ต่างๆเพื่อสื่อสารกับเพื่อนในสระว่ายน้ำ และน้องๆยังสนุกสนานกับการเลียนแบบการว่ายน้ำของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น การเตะตีนกบเหมือนปลาโลมา การคลานเหมือนปลาดาว หรือการบินเหมือนปลากระเบน และอีกมากมาย

2.Environmental Specialist Goal(การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิ่งที่รบกวนความสมดุลของธรรมชาติ)

หลักสูตรนี้จะให้เหตุผลกับน้องๆว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและน้องๆจะแยกแยะที่มาของสิ่งแปลกปลอมเข้ามารบกวนธรรมชาติได้อย่างไร อะไรบ้างที่เป็นผลเสียกับสัตว์ทะเล และเป็นผลเสียอย่างไร และเราจะทำความสะอาดทะเลและหาดทราย (clean up)ได้อย่างไรอย่างถูกต้องและ

ลอดภัยเพื่อรักษาทะเลสวยๆของน้องๆไว้ตลอดไป

หลักสูตรนี้น้องๆจะได้ฝึกทักษะการค้นหาโดยการใช้เทคนิคต่างๆ (search Pattern)การฝึกว่ายน้ำโดยที่ศรีษะต่ำกว่าเท้าซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญในการเก็บขยะใต้ทะเลนั่นเองเมื่อจบหลักสูตรนี้เราก็จะได้นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆที่สามารถแยกประเภทและที่มาของขยะต่างๆใต้ทะเลและวิธีการจัดการร่วมกับเพื่อนในทีมนั่นเองฟังดูดีไหม๊คะน้องๆ การเก็บขยะในน้ำให้ความรู้สึกอิ่มเอิบใจและสนุกอย่างบอกไม่ถูกเลยนะคะ

3.Inner Space Specialist Goal(เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะไร้น้ำหนักเหมือนนักบินอวกาศ)

หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่ทักษะการลอยตัว (buoyancy control)น้องๆจะสามารถบอกความแตกต่างของการลอยตัวที่เป็นลบ เป็นบวกและเป็นกลาง และทำไมการลอยตัวจึงสำคัญสำหรับการดำน้ำและน้องๆจะได้ฝึกการเคลื่อนไหวโดยไร้น้ำหนักที่ให้ความรู้สึกเหมือนการเคลื่อนไหวของนักบินอวกาศบนดวงจันทร์ การว่ายน้ำลอดห่วงเหมือนปลาโลมา การกางแขนว่ายน้ำเหมือนเครื่องบินโดยไม่แตะพื้นผิวของสระน้ำ หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่หลักการทางวิทยาศาสตร์ น้องๆจะได้ความรู้และฝึกฝนการเป็นนักดำน้ำที่ดีขึ้น น่าสนุกไหม๊คะ ยังมีการเล่นเกมส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วยนะคะแต่พี่คงต้องใช้เวลาทั้งวันในการเขียนอธิบายว่ามีสนุกแค่ไหนเข้ามาสัมผัสด้วยตัวน้องๆเองสิคะแล้วจะไม่ผิดหวังเลย

4.Navigation Specialist Goals (หลักสูตรนี้เราจะพาน้องๆมารู้จักการจับทิศทางเมื่ออยู่ใต้น้ำ)

เป็นการเรียนรู้การจับทิศทางใต้น้ำเบื้องต้นด้วยการใช้เข็มทิศ และการบอกระยะทางด้วยการนับจำนวนการตีฟิน (ตีนกบ)น้องๆจะได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับเข็มทิศ การใช้เข็มทิสบนบกและการว่ายน้ำด้วยเข็มทิศซึ่งมีทิคนิคที่ต้องเรียนรู้แต่ก็สนุกสนานและน่าสนใจด้วยการสอดแทรกเกมส์ต่างๆเข้ามาฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหม๊คะ น้องๆคงสงสัยเหมือนกันใช่ไหม๊คะว่านักดำน้ำ นักเดินเรือ หรือนักบินจับทิศทางการเดินทางได้อย่างไร เข้ามาหาคำตอบกับพี่สิคะ

5.Night Specialist Goal(การดำน้ำในเวลากลางคืน อาจฟังดูแปลกๆแต่ลองเข้ามาฟังนิดนึงค่ะ)

ถ้ามืดแล้วนักดำน้ำจะดำน้ำได้อย่างไร ก็ไฟฉายใต้น้ำยังไงล่ะคะ หลักสูตรนี้น้องๆจะได้ฝึกการวางแผนการดำน้ำในเวลากลางคืน การเตรียมพร้อมเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยสำคัญมากขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อต้องดำน้ำในที่มืด วิธีการใช้อุปกรณ์สคูบ้าของเราเช่นการอ่านเครื่องวัดปริมาณอากาศในถังอากาศของน้องๆด้วยไฟฉาย พร้อมกันนั้นน้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตัวที่แตกต่างของสัตว์น้ำในเวลากลางคืน น้องๆเคยสงสัยไหม๊คะว่ากลางคืนพวกปลาเค้าทำอะไรกัน เค้านอนหลับเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเค้าออกไปหาอาหารหรือว่า...อืมพี่ว่าเข้ามาหาคำตอบกันเลยดีกว่า ดำน้ำน้ำด้วยไฟฉายเพื่อไปแอบดูพวกสัตว์น้ำต่างๆ น่าตื่นเต้นใช่ไหม๊คะ

6.Safety Specialist Goal(การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในสถาการณ์ฉุกเฉิน)

เราจะมาฝึกหน่วยกู้ภัยตัวน้อยๆของเรา ก่อนอื่นก็ต้องฝึกการหยุดคิดใช้สติค้นหามองหาปัญหาให้เจอแล้วก็เลือกวิธีที่ปลอดภัยกับตัวเราที่สุดในการช่วยเหลือผู้อื่น เราจะสมมุติเหตุการณ์ฉุกเฉินง่ายๆ เช่นการช่วยเพื่อนที่เป็นตะคริว การโยนเชือกหรือสิ่งที่ลอยได้ให้กับคนที่จมน้ำจากบนบก การลากเพื่อนที่เหนื่อยกลับมาที่เรือ และให้กำลังใจและปลอบเพื่อนที่ตกใจกลัว เห็นไหม๊คะว่าเด็กๆ อย่างเราก็สามารถเป็นหน่วยกู้ภัยพิเศษได้ ทุกๆคน รวมทั้งพี่จะภูมิใจในตัวน้องๆสักแค่ไหนนะถ้าน้องๆสามารถเป็นผู้ที่เข้มแข็งและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ อืมแค่คิดว่าน้องๆจะเป็นคนที่ดีแค่ไหนของสังคมพี่ก็อดยิ้มไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

7.Search and Recovery Specialist Goal(การค้นหาของหรือสมบัติที่หายไปและการน้ำกลับขึ้นมาจากน้ำ)

อ้าแค่เห็นในหนังว่าพวกเค้าตามล่าสมบัติกันยังสนุกและตื่นเต้นขนาดนี้ หลักสูตรนี้เราจะสอนน้องๆ ถึงการใช้เทคนิคต่างๆซึ่งมีหลายเทคนิคในการค้นหาที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรามองหาและสภาพแวดล้อม น้องๆก็เพื่อนๆจะได้ฝึกคิดและวางแผนถึงวิธีที่จะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการค้นหาวัตถุที่แตกต่างกันออกไป เช่นเทคนิคที่ควรจะใช้ในการค้นหาวัตถุชิ้นเล็กๆ เทคนิคไหนดีนะถ้าเราจะหาหีบสมบัติของอินเดียนน่า โจนน์ อ้าแล้วถ้าเจอแล้วน้องๆจะนำมันขึ้นมาจากน้ำได้อย่างไร เราจะสอนน้องๆให้ใช้ถุงอากาศ (lift bags)ในการยกวัตถุที่หนักและที่สำคัญน้องๆจะได้ช่วยกันคิดว่าจะมีอันตรายอะไรบ้างนะที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการค้นหาและจะวางแผนจัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร เอ้าแผนหนึ่ง หรือ แผนที่สองดี ดูสิคะนักน่าสมบัติตัวน้อยๆของพี่เริ่มสนุกแแล้วใช่ไหม๊ล่ะ

8.Skin Diver Specialist Goal(การดำน้ำด้วยท่อหายใจ)

บางคร้งเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์สคูบ้าหากว่าการใช้แค่หน้ากาก ท่อหายใจและตีนกบก็เพืยงพอแล้ว หรือในสถานการณ์ที่การใส่อุปกรณ์สคูบ้าต้องใช้เวลามากเกินไปจะไม่ทันการ อืมน้องๆนักดำน้ำจะได้ฝึกการดำน้ำด้วยอุปกรณ์สน็อคเกิ้ล (หน้ากาก ท่อหายใจและตีนกบ)เทคนิคที่จะช่วยให้น้องๆกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานกว่าปกติ การเคลียร์น้ำจากท่ออากาศเมื่อกลับขึ้นมาบนผิวน้ำ วางแผนการดำน้ำอย่างปลอดภัยด้วยการจับคู่กับเพื่อนและผลัดกันดำดิ่งลงไปที่พื้นสระว่ายน้ำทีละคน เผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อนของเราจะได้ช่วยเหลือเราได้ไงคะ ฟังดูอันตรายสำหรับคุณพ่อ คุณแม่แต่เรามีจุดประสงค์ให้เด็กๆได้รู้จักคำนึงและคิดถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสมองล่วงหน้าเท่านั้น เป็นการเรียนรู้ที่จะทำให้น้องๆของเราเป็นเด็กที่ฉลาด รอบคอบ และคิดก่อนที่จะทำไงคะ แต่ว่าทุกวินาทีที่น้องๆเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆกับเราจะมีครูผู้ฝึกสอนที่ใจดี มีประสบการณ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทุกหลักสูตรคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้ามาร่วมรับฟังและนั่งดูเด็กๆเรียนรู้อย่างสนุกสนานได้ไปพร้อมๆกัน

9.Snapshot Specialist Goal(การถ่ายภาพ หรือการถ่ายวีดีโอใต้น้ำ)

เพื่อนๆที่โรงเรียนจะตื่นเต้นและอิจฉาขนาดไหนนะถ้าได้เห็นรูปภาพของน้องๆ หรือวีดีโอของน้องๆใต้น้ำในชุดอุปกรณ์สคูบ้า หลักสูตรนี้เราจะเรียนรู้วิธีการใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอใต้น้ำ และเทคนิคที่จะทำให้ได้ภาพที่สวยงาม อืมเรามาแข่งกันดีไหม๊คะว่าใครจะมีฝีมือในการถ่ายภาพหรือวีดีโอดีกว่ากัน เอาเป็นว่าพี่จะจัดประกวดภาพถ่ายเพื่อแจกรางวัลให้คนเก่งดีไหม๊คะ

10.Wreck Specialist Goals (การดำน้ำบนซากเรือจม หรือซากเครื่องบินหรือซากอื่นๆ)

น้องจะเรียนรู้เทคนิคการดำน้ำเพื่อเยี่ยมชมซากวัตถุเช่นซากเรือจม วิธีการปฏิบัติต่อวัตถุโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำ การสำรวจ การวาดแผนที่ของเจ้าวัตถุที่น้องๆไปเยี่ยมชม การวางแผนการดำน้ำเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์พิเศษที่ควรมีเพิ่มเติมเมื่อต้องดำในลักษณะนี้และทำอย่างไร ไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากวัตถุที่อาจแหลมคม เป็นสนิม หรือจากสัตว์น้ำที่อาจอาศัยอยู่ที่นั่น การดำน้ำเพื่อดูซากเรือจมเป็นการดำน้ำที่ตื่นเต้นที่สุดในความรู้สึกของพี่ น้องๆอาจจะเข้าใจความหมายของพี่เมื่อน้องได้ลองเข้ามาสัมผัสหลักสูตรนี้กับเรา

และเมื่อน้องๆเรียนจบครบทั้ง 10หลักสูตร "ปฏิบัติการพิเศษ"นี้แล้วน้องๆก็จะเป็นนักดำน้ำรุ่นจิ๋วที่มีประสบการณ์โดยสถาบันการดำน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ( PADI)จะมอบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวนักดำน้ำ PADI Master Sealให้กับน้องๆ

PADI Seal Team Program for Kids

Divers also enjoyed reading about...